آموزش html - جلسه هشتم - تصاویر در html

آموزش html - جلسه هشتم - تصاویر در html

در جلسه قبلی آموزش htm با تگ a در html آشنا شدیم. در این جلسه با تصاویر در html آشنا می شویم.

تگ img در html

برای نمایش تصاویر از صفحات سایت از تگ <img> باید استفاده کنیم.شکل کلی این تگ به صورت زیر است:

<img src="images\image1.jpg" alt="خانه سفید" width="100" height="50">

در این فیلم آموزشی با نکات کلیدی زیر آشنا می شویم:

  1. فایل های مربوط به تصاویر را در چه پوشه ای باید قرار دهیم؟
  2. آدرس دهی نسبی و مطلق تصاویر چیست؟
  3. زمانی که می خواهیم پروژه را به یک کاپیوتر دیگر منتقل کنیم تصاویر لود نمیشوند. علت آن چیست؟
  4. خاصیت alt در تگ img چه کاربردی دارد؟
  5. یک نکته بسیار مهم در مورد سایز تصاویر استفاده شده در صفحه وب

ارسال نظر درباره این موضوع